Coaching

BokaTid_StorGron_MorkBakgrund_120px
coaching gå brevid
Människor som söker upp mig för coaching behöver ofta få sätta ord på
och strukturera sina tankar och känslor. Det kan handla om olika områden
i livet, i relationer, eller yrkesval.

Coaching med närvaro

Som coach strävar jag efter att vara ett utmanande stöd. Jag kommer föreslå
olika verktyg för att du ska kunna påverka och styra dina känslor, tankar och
attityder i vad som för dig upplevs som svåra situationer.

Först får du hjälp att identifiera vilka olika mönster och inre faktorer som styr
just nu. Det är viktigt att du får syn på vilka mönster som hindrar dig. Det är lika
viktigt att du får chans att uppleva att det även finns möjligheter och potential
inom dig. Att utveckla sin inneboende potential ger en enorm kraft och livsglädje.
Det skapar också en känsla av tillit och mening. Jag utgår från att alla egentligen
har en vilja att leva sitt liv med en känsla av mening och syfte.

Att välja är att vara fri

Att göra det omedvetna medvetet är nödvändigt för att få tillgång till din egen vilja
och göra dina medvetna val. På så sätt utvecklar du förmågan att styra ditt eget liv.
Att ha tillgång till sin egen vilja, att uppleva att själv kunna välja, är att vara fri. Fri
att välja dina egna mål, fri att leva mer i linje med ditt syfte.

Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning. Vi lägger mest fokus på
här och nu och framåt, vi bearbetar inget från tidigare i ditt liv såframt du inte själv vill.
Då går det naturligtvis att göra eftersom jag har den kompetensen som terapeut.

En session varar i 50 minuter. Vi träffas exempelvis en gång per vecka under 5-7 veckor.

BokaTid_StorGron_MorkBakgrund_120px

Coaching, Samtalsterapi och Parterapi i Vasastan i Göteborg. Varmt välkommen!