MI-samtal stärker din motivation

I bland gör jag bedömningen att använda denna metod för att hjälpa mina klienter när coaching päre som päre
behovet är att motivera till beteendeförändring, exempelvis vid livsstilsrelaterade faktorer
(alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel m.m.). Motiverande Samtal är det
svenska namnet på metoden Motivational Interviewing som ofta förkortas MI. Det är en
evidensbaserad samtalsmetod som är kompatibel men dock avgränsad ifrån psykosyntes.
Jag har en grundutbildning i MI.

Beteendeförändring som skall hålla

Metoden används också inom psykoterapi, behandling och rehabilitering, och inom coaching
samt karriärsutveckling. MI-samtal innebär att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens
självstyre, använda lyssnandeteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så att de hjälper
personen att sätta igång, genomföra och upprätthålla en förändring i attityd eller beteende.

MI betonar individens förmåga att välja, samarbeta, fatta egna beslut och utveckla de egna förmågorna.
Metoden har utvecklats av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick som ger följande definition:

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en persons egna motivation och åtagande till förändring.

 

Läs om motiverande samtal på andra sajter:

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal

Folkhälsoinstitutet: http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motive…

http://www.motiverandesamtal.org

 

En session varar i 50 minuter. Vi träffas en gång per vecka under 5-7 veckor.

 

Coaching, Samtalsterapi och Parterapi i Vasastan i Göteborg. Varmt välkommen!