Psykosyntes, en terapiform med själ

För ca hundra år sedan lades grunden till den psykologiska inriktning som kallas Psykosyntes av den italienska läkaren och psykiatriker Roberto Assagioli (1888-1974). Han arbetade med Freud, men tyckte psykoanalysen var begränsad genom bland annat fokusera på det sjuka i människan. Och där Freud ville plocka isär för att analysera och förstå, ville Assagioli sätta ihop och utveckla, se det friska. Han menade att psykisk smärta – ångest, depression och andra störningar som han såg hos sina patienter – inte behöver vara något ”sjukt”, utan ofta är ett försök att finna mening och innehåll i livet, kanske också andliga värden.

Psykosyntesen – en kreativ och dynamisk terapiform

Assagioli skapade en modern terapiform baserad på tekniker från bl.a. det österländska, med mindfulness och meditation samt från det västerländska, med medicin, filosofi, religion och psykoanalys. Han inkluderade centrala mänskliga egenskaper som vilja, fantasi och intuition. Allt detta samlades och blev ett dynamiskt och verksamt sätt att arbeta med människor. Detta gör att Psykosyntesen famnar brett och är kreativ och dynamisk i sin form.

En av Psykosyntesens styrkor är att kunna anpassa sig till klienten. Då vi alla är unika och har olika behov till olika tider, erbjuder Psykosyntesen att förutom samtalet kunna jobba med flera olika tekniker beroende på vad som anses leda framåt i klientens växande. Det kan vara guidade visualiseringar, målande, drömanalys, skrivande, familjekonstellationer, gestalttekniker, kognitiva verktyg (KBT), etc. Grundsynen är att vi är unika varelser med vilja att verka och uttrycka vårt unika jag.

Samtalsterapi med själ

Psykosyntesen finns idag över stora delar av världen (i form av organisationer, institutioner och föreningar som jobbar för fortsatt spridning av detta människo- och miljövänliga förhållningssätt). Den tillhör den Transpersonella Psykologin, dvs den inkluderar både det vetenskapliga och det andliga perspektivet på människan. I Skandinavien finns privata skolor som utbildar terapeuter, coacher, mentorer, mm. I andra länder ingår Psykosyntes i ordinarie högskoleverksamhet.

 

Parterapi och samtalsterapi i Vasastan i Göteborg. Varmt välkommen!