Parterapi

BokaTid_StorGron_MorkBakgrund_120pxParterapi broFörsta träffen

Vad som visar sig vara något av det viktigaste när det gäller terapi är att känna förtroende
för terapeuten. Denna första träff  kommer ge er en större förståelse för vad det innebär att
gå i parterapi hos mig och vad det kommer kunna ge er. Vi träffas 120 min första gång och
börjar utforska vad som kan öka era möjligheter att förbättra relationen. Oftast upplevs en
större kontakt och förståelse hos mina klienter redan denna första gång.

Stöd i processen

När ni går vidare kommer ni bl.a. få stöd i processen att återskapa kommunikationen
mellan er. När en relation kan ha en fungerande dialog, skapas kontakt och därigenom trygghet och förtroende. Detta
jobbar vi för att uppnå under sessionerna, men också genom hemuppgifter som ni uppmanas göra emellan träffarna.

Parterapin helar sår

Forskning har visat att vi inte hör varandra mer än max 20% när vi är emotionellt upprörda eller stressade. Vi har då hamnat
i gamla mönster av försvar i hjärnan, olika mönster skapade av gamla sår som bägge parter bär på. Parterapin handlar inte bara om att reparera er relation, utan också om att hela dessa sår. Här finns jag med er, med kunskap, erfarenhet, närvaro och empati.

Personlig utveckling genom parterapin

Vi jobbar på att skapa en medveten kärleksrelation där ni både känner er hörda och förstådda. Då kommer ni växa och
utvecklas i relationen, bli hela i er själva och därmed ge det bästa av er själva till er partner. Ni kommer stötta varandras
personliga utveckling, uppleva en djupare vänskap såväl som närhet, kärlek och intimitet. Målet är inte att rädda
relationen till varje pris. Väljer ni ändå att gå skilda vägar, är det förhoppningsvis med större förmåga att kunna välja
hur man vill vara tillsammans med sin partner.

En parterapi session varar i 120 minuter eller mer. Vi träffas en gång i veckan eller efter era behov under en period som vi kommer överens om.

BokaTid_StorGron_MorkBakgrund_120px

Parterapi och samtalsterapi i Vasastan i Göteborg. Varmt välkommen!